• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Deze week staan de samenvattingen van voorgaande blogreeksen weer centraal op Strategie Online. Daarom blikken we vandaag terug op de korte, maar indrukwekkende, blogreeks over targets en doelstellingen. In oktober werd hier aandacht aan besteedt. Als ondernemer is het van belang om te weten wat u wilt bereiken. Want het is niet gemakkelijk om exact te beschrijven wat u graag wilt bereiken.

Aller eerst is het van belang om een target samen te stellen die ook wel haalbaar is. Dit kan door eerst te kijken in de historie. Welke bezoekersaantallen zijn in het verleden behaald, en wat is daaruit normaal? Bekijk vervolgens wat de bezoekersaantallen zijn van uit de concurrentie. Staan zij er beter voor? Of lopen zij ver achter vergeleken bij u? Hieruit kan een doelstelling worden geformuleerd in de vorm van een SMART-doelstelling.

SMART is een afkorting en staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Bij het onderdeel Specifiek geef je zo kort mogelijk antwoord op de vraag: Wat gaan we precies doen? Bij het onderdeel Meetbaar geven we zo kort antwoord op de vraag: Hoeveel gaan we doen? Of in het geval van websites, hoeveel bezoekers willen we behalen? Bij de vraag Acceptabel gaat er om of er ook een draagvlak is voor hetgeen dat wordt ondernomen. Als het dus gaat om websites, kun je kijken of uw website zoveel bezoekers wel ‘aan kan’. Bij de R van Realistisch draait het erom of het wel kan wat we willen. Of is het een onmogelijke opgave? Hierbij is het dus van belang om goed te kijken naar wat ze willen bereiken, en wat er in het verleden al is behaald, of wat de concurrentie allemaal behaald. Tot slot bekijk je of de actie tijdgebonden is en in welk tijdsbestek de actie wordt ondernomen, en de target dient te worden gehaald.


Populair

sbs6

Is Nederland SBS-mar

In 2006 werd SBS een serieuze concurrent binnen omroepland toen ...

Exclusief interview

Dagelijkse leven Onze bezoekers waren voornamelijk erg geïnteresseerd in de personen ...

ReclameBlik: Bier

We beginnen bij de marktleider van de biermarkt. Heineken. Heineken ...

Positiviteit: Mannen

We nemen weer even de bouwvakkers als voorbeeld. Zij staan ...

Welkom op het Strate

Anno 2009 is het hebben van alleen een website niet ...