• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Prognose voor 2010

Posted by Henri 0 Comment

2010Het jaar 2009 is helaas niet voor iedereen succesvol geweest. Het jaar zorgde voor bedrijven die in problemen zaten of kwamen, mensen kwamen op straat. Gelukkig ziet 2010 er wel een stuk hoopvoller uit. Er zullen naar onze visie wel wat veranderingen plaats vinden, ook verschuivingen zullen niet te voorkomen zijn. Dit is onze visie en prognose voor 2010.

Onze verwachting is dat in 2010 de verschuiving van traditionele media naar online media nog verder zal vergroten. Daarnaast verwachten wij een fusie van deze twee media. Zoals nu al de tv-programma’s van de traditionele media ook inkomsten krijgen door online adverteerders, verwachten wij dat dit verder verbreedt wordt. Met bijvoorbeeld extra online tv-kanalen die alleen nog maar via de tv zijn te verkrijgen. Ook zal 2010 het jaar worden van online tv. Met de komst van NowNet TV, Veamer en RTL Lounge zal de kijker online steeds meer vermaak kunnen vinden. Hierdoor zal ook de verschuiving van de adverteermarkt forser uitpakken, dan dat de media nu nog denken.

Daarnaast verwachten wij dat de toekomst van online marketing en een online strategie belangrijk wordt voor het bedrijfsleven. Als bedrijf tel je niet meer mee als je geen beschikking hebt over een eigen online strategie. Hoe kun je online je doelgroep bereiken? Maar ook vooral een goede optimalisatie van de huidige stand van zaken is noodzakelijk in 2010. Hiervoor wordt meer geïnvesteerd in deze vormen van marketing dan in de bestaande traditionele marketing.

De recessie heeft er het afgelopen jaar ook tot geleid dat het behoud van klanten belangrijker is geworden dan het werven van klanten. De ondernemers vinden de communicatie met de klanten belangrijker dan voorheen en zullen er ook alles aan doen om dit soepel en snel op te lossen. Dit gaat gebeuren door middel van klachtenmanagementsystemen die steeds vaker online worden aangedreven.

Voor de sector van de telemarketing zien wij het wat minder positief in. Mede door de populariteit van het Bel-me-niet-register zal het aantal openstaande vacatures in deze sector enorm daalt. De personen die zich nog niet hebben ingeschreven in het register, of wel eens een aankoop doen worden nu frequent benaderd. Dit lijdt tot irritaties, waardoor ook zij uiteindelijk doen besluiten om zich in te schrijven in het register.

In 2010 zal ook de klant meer behoefte hebben aan het ‘alles-in-één’ gevoel. Dit heeft als resultaat dat veel grote bedrijven hier veel kansen voor krijgen, maar kleine bedrijven die maar één dienst hebben moeten zorgen voor een uitbreiding van het dienstenpakket.

Het jaar 2010 zal voor velen ondernemers het jaar worden van veel kansen. Zolang de ondernemer deze blijft nemen, blijft durven te investeren kunnen zij van 2010 een glansrijk jaar maken. Onze verwachting is dan dus ook dat 2010 een jaar zal zijn van een economische groei voor bedrijven die durven te ondernemen, en een jaar van voorzichtige economische groei voor bedrijven die niet durven te ondernemen.

Dit was de laatste blog van Strategie online in 2010. Vanaf 4 januari zullen wij u gewoon weer op de hoogte brengen van alle nieuwtjes en veranderingen in de online markt. Wij wensen al onze bezoekers een hele fijne jaarwisseling en tot in 2010!


Populair

sbs6

Is Nederland SBS-mar

In 2006 werd SBS een serieuze concurrent binnen omroepland toen ...

Exclusief interview

Dagelijkse leven Onze bezoekers waren voornamelijk erg geïnteresseerd in de personen ...

ReclameBlik: Bier

We beginnen bij de marktleider van de biermarkt. Heineken. Heineken ...

Positiviteit: Mannen

We nemen weer even de bouwvakkers als voorbeeld. Zij staan ...

Welkom op het Strate

Anno 2009 is het hebben van alleen een website niet ...